Meteen naar de inhoud
Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring

PiLon Body & Mind, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het te behalen doel en door mij of namens mij gebruikt en worden zonder overleg nooit aan derden ter beschikking gesteld.

Contactgegevens:

Website:https://www.pilonbodyandmind.nl

Handboog 6L
3994 AD Houten

+31615305219

Persoonsgegevens die PiLon Body & Mind verwerkt:

PiLon Body & Mind verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die PiLon Body & Mind verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens een gesprek, in  correspondentie of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Gezondheid/blessures

PiLon Body & Mind verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van uw betaling 
 • U te informeren over wijzigingen omtrent lessen of tarieven
 • Verzenden van een nieuwsbrief, een kaart o.i.d.
 • PiLon Body & Mind verwerkt ook persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte. 

Hoe lang PiLon Body & Mind persoonsgegevens bewaart:

PiLon Body & Mind bewaart financiële gegevens, conform de wet, minimaal 7 jaar en worden daarna verwijderd. Gegevens op papier worden maximaal 2 jaar vanaf het moment dat u voor het laatst van mijn dienst gebruik hebt gemaakt, bewaard. Digitale gegevens kunnen langer worden bewaard, dit om later te raadplegen als naslagwerk. Dit zal dan geanonimiseerd zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden:

PiLon Body & Mind verstrekt uitsluitend gegevens aan derden indien u hier zelf om vraagt,  toestemming voor hebt gegeven of omdat PiLon Body & Mind moet voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PiLon Body & Mind en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pilonbodyandmind.nl.