Meteen naar de inhoud
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij de proefles pilates zal de trainer zorgen voor een matje. Daarna neemt iedere deelnemer een eigen mat mee naar de les. 

PiLon Body & Mind is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen, van welke aard en door welke oorzaak dan ook. 

Het lesgeld dient aan het eind van de maand (uiterlijk 7 dagen na afloop van de maand) te worden voldaan. Hiervoor wordt een betaalverzoek via WhatsApp gestuurd. 

Bij afwezigheid dient de deelnemer dit z.s.m. door te geven aan PiLon Body & Mind. De leskosten worden bij afwezigheid wel in rekening gebracht.

Indien de trainer door omstandigheden niet aanwezig kan zijn, zal geprobeerd worden vervanging te vinden, of indien mogelijk, zal de les op een nader te bepalen tijdstip ingehaald worden. Indien er geen vervanger is, dan wordt het lesgeld niet in rekening gebracht. 

Het lidmaatschap is maandelijks opzegbaar, met een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand. Dit betekent dat als je op 12 januari opzegt, de betaling doorloopt tot 12 februari.

De huisregels van de leslocatie worden opgevolgd. Dit houdt o.a. in: het dragen van schone kleding en het gebruik van een handdoek. Het is toegestaan om sportdrankjes in de zaal te nuttigen, mits deze in bidons zitten. Buitenschoenen zijn niet toegestaan in de sportzaal. In de zaal is het verboden om glaswerk of blikjes mee te nemen of om etenswaren te nuttigen. 

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de hierboven beschreven algemene voorwaarden en eventuele toekomstige wijzigingen op deze voorwaarden die te vinden zijn op de website. 

Tevens ga je akkoord met de privacyverklaring.